Skip to content

Ahmiyat

Ahmiyat🫠|| Punjabi status || True lines

Gujre hoye kal to pucho beet jan di ahmiyat😇

ਗੁਜਰੇ ਹੋਏ ਕਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਬੀਤ ਜਾਨ ਦੀ ਅਹਮਿਯਤ😇