Skip to content

Avideep Saini

jdo mohabbat ho jawe || True lines on love in punjabi

chnga mada ban jawe
mada chnga ban jawe
jdo mohabbat ho jawe

shreef ho badnam jawe
badnam ban shreef jawe
jdo mohabbat ho jawe

Avideep Saini