Skip to content

Diya Madan

Mein dard bhari || sad but true || two line Punjabi shayari

Chala gya oh te utto ho gyi shaam c
Oh khush te khaas c mein dard bhari te aam c🍂🍁

ਚਲਾ ਗਿਆ ਓੁਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਸੀ
ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਦ ਭਰੀ ਤੇ ਆਮ ਸੀ🍂🍁

Diya Madan