Skip to content

Guru Chauhan

TIME TIME DI GAL || TRUE BUT SAD SHAYARI PUNJABI

Time time di gal c..
jina da maadha time saareyaa
hun kehnde put time time di gal aa

ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ..

ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆ
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਐ

✒gurus chauhan

Guru Chauhan