Punjaban

ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ

Bhut shor si usdi chuppi vich || punjabi ghaint shayari

Bahut shor si usdi chuppi vich…
Bahut Rola si usdia akhan di udassi vich…
Tufani khauf si usde khamosh bulla ty…
Fer menu kujh kive nhi sun da?

ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਉਸਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵਿਚ
ਬਹੁਤ ਰੌਲ਼ਾ ਸੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ
ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਸੀ ਉਸਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ?

Punjaban

ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ