Skip to content

Nausikhiya Shayar

Agar rishto ko nibhana || 2 lines status

Agar riston ko nibhana itna aasan hota…

To har insaan aaj khush aur abad hota…

Nausikhiya Shayar