Skip to content

Om Prakash

Stree swabhimaan || Hindi shayari

Hindi shayari || Stree jante ho kya hai...Jo aadmi ke toote button se lekar aadmi ke toote atam vishvaas tak ko jod de 💯
Stree jante ho kya hai…Jo aadmi ke toote button se lekar aadmi ke toote atam vishvaas tak ko jod de 💯


Om Prakash