Skip to content

Prajakta Patil

Apke siva || only love and love

Apke bina kisi ko do pal bhi de,

Iski izazat dil hume nahi deta.!

Aur apne soch bhi kaise liya.?

ki hum dil se bagavat kar jayenge.!

Apke siva,  kisi aur ke naam apni zindagi kar jayenge.!

_prajakta patil

Prajakta Patil