Skip to content

Shubham Pandey

Toote khawaab ki tasveer || Sad Lines

Toote khuwaab ki tasveer kab poori hoti hai

Chand aur taaro ke beech bhi doori hoti hai

Deena toh uppar wala hame sab kuch chahata hai

Par uski bhi kuch majboori hoti hai

Shubham Pandey