Skip to content

Sad life

Dhee || Punjabi status on Dhee

Dhee de dukh v dhadde rbba
Dhee de jakham bdy hi doonge
Sath de k v peo bhrawa da
Apki war ikali sahey
Dhi de dukh vi dadhey Rbba 😕

ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਡਾਢੇ ਰੱਬਾ
ਧੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬੜੇ ਹੀ ਡੂੰਘੇ
ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਿਓ ਭਰਾਵਾ ਦਾ
ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਸਹੇ
ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਡਾਢੇ ਰੱਬਾ 😕