Skip to content

Thought

Siyaneya di gall || Punjabi thoughts

Sayaneya diya gallan LG de rond wargiya
tu kite smjhi na khali khoke Aa🤔
Dilla sayaneya ne sach keya hai
“putt chite pane sokhe Aa
pr dag to bachane okhe Aa..🥱💯✅✅”


ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ੲਲਜੀ ਦੇ ਰੋੰਦ ਵਰਗੀਆਂ
ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਖੋਖੇ ਆ🤔
ਦਿਲਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ
“ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਪਾਨੇ ਸੌਖੇ ਆ
ਪਰ ਦਾਗ ਤੋ ਬਚਾਨੇ ਔਖੇ ਆ..💯”