Das kii nii kita main tenu ponn lyii

Das kii nii kita main tenu ponn lyii
Kyo tu shad 💔gyi a menu ronn 😓lyi
Hun lucky bs hasda 🎭rendaa aa
Tere dite athroo 😊😓lukonn lyii

Share on Whatsapp

Url: